ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

Sixth International Congress of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک