چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

4th International Congress of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک