بیست وششمین همایش ملی- منطقه ای محیط زیست در برنامه ریزی و آمایش سرزمین ، جایگاه و چشم انداز (تعملات منطقه ای جهانی)، اسفند ماه ۱۴۰۰

بیست وششمین همایش ملی- منطقه ای محیط زیست در برنامه ریزی و آمایش سرزمین ، جایگاه و چشم انداز (تعملات منطقه ای جهانی)

Twenty-sixth National-Regional Conference on Environment in Land Planning, Status and Perspective (Global Regional Operations)

پوستر بیست وششمین همایش ملی- منطقه ای محیط زیست در برنامه ریزی و آمایش سرزمین ، جایگاه و چشم انداز (تعملات منطقه ای جهانی)

بیست وششمین همایش ملی- منطقه ای محیط زیست در برنامه ریزی و آمایش سرزمین ، جایگاه و چشم انداز (تعملات منطقه ای جهانی) در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن متخصصان محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.