بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران، دی ماه ۱۳۹۷

بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران

23th National Conference on Regional Challenges, Crises and Environmental Opportunities in Iran

پوستر بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران

بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن متخصصان محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش ملی منطقه ای:چالش ها،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران