بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز، اسفند ماه 98

بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز

Poster of the 24th National Conference of the Association of Environmental Specialists and the 14th Green Development Festival

پوستر بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز

بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

آب،محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست انسانی

اقتصاد سبز

انرژی

محیط زیست دریایی

منابع طبیعی و تنوع زیستی

و...

 

 



مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز