ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ماه ۱۳۸۵

ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

6th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن متخصصان محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران