پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ماه ۱۳۸۳

پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

5th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

پوستر پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.


پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران