هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

8th Iranian Rock Mechanics Conference

پوستر هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران