سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، مهر ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

3rd Iranian Rock Mechanics Conference

پوستر سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران