پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

5th Iranian Rock Mechanics Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران