دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، آذر ماه ۱۳۸۳

دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

2nd Iranian Rock Mechanics Conference

دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران