ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۲

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

6th Conference on Development of Financing System in Iran

پوستر ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف،گروه مالي و سرمايه‏ گذاري مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران