پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران، دی ماه ۱۳۹۱

پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

5th Conference on Development of Financing System in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،گروه مالي و سرمايه گذاري مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران