چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

4th Conference on Development of Financing System in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران