دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

International Conference on Development of Financing System in Iran

دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران