سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، بهمن ماه ۱۳۸۹

سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

3rd Conference on Development of Financing System in Iran

سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريفموسسه آموزش و تحقيقات اسلامي، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران