ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

The 6th National Interdisciplinary Research Conference in Engineering and Management Sciences

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.