ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

The 6th National Interdisciplinary Research Conference in Engineering and Management Sciences

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.