اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

The first national conference on interdisciplinary research in engineering and management sciences

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت