اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

The first national conference on interdisciplinary research in engineering and management sciences

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت