پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

5th National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت