پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

5th National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت