سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

Third National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط ، با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت