چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت