چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

Fourth National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت