دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

Second National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت