دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

Second National Conference on Interdisciplinary Research in Engineering and Management

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت