هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، بهمن ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران