سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، بهمن ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

3rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،شركت كيفيت ترويج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی