هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، بهمن ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

Seventh International Conference on Comprehensive Crisis Management

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران