اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، بهمن ماه ۱۳۸۴

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ توسط ،شركت كيفيت ترويج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه