پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی، اسفند ماه ۱۳۹۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس مديريت جامع بحران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی