ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، بهمن ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران