هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، مهر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

8th comprehensive conference on flood engineering and management

پوستر هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب