پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، آبان ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

Fifth Flood Management and Engineering Conference

پوستر پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ توسط ،وزارت راه و شهرسازي- موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو- پژوهشكده سوانح طبيعي - دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب