ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، مرداد ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

Sixth Conference on Flood Management and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،كارگروه تخصصي سيل، مخاطرات دريايي- آب و فاضلاب و برق وزارت نيرو با همكاري پژوهشكده سوانح طبيعي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب