سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری، مهر ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

Third National Conference on Flood Management and Engineering with Urban Floods Approach

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری