کنفرانس ملی مدیریت سیلاب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

National Conference on Flood Management

پوستر کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

کنفرانس ملی مدیریت سیلاب در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس ملي مديريت سيلاب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت سیلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت سیلاب