دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

The Second National Conference on Flood Management and Engineering with an Urban Flood Approach

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس ملي مديريت سيلاب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری