ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

Sixth International Economic Conference in Sanctions

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال- دانشگاه پيام نور مركز يزد-دانشگاه اهل بيت (ع)- دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم