کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، شهریور ماه ۱۳۹۲

کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

International E-Conference on Economy under Sanctions

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم