سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، شهریور ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

Third International Conference on Economics under Sanctions

پوستر سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم