پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد - دانشگاه بوعلی سینا همدان - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و شرکت پژوهشی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای کنفرانس:

 

 - تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و ... )

- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و ... )

- تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)

- تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)

 - تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)

- نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی

- تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل

- تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و ...

- تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)

- ماهیت و مدل های تحریم

- مدیریت تحریم ها

- نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی

- تحریم ها و اقتصاد مقاومتی

- مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم

- کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن

- شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن

- بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن

- اقتصاد مقاومتی و تحریم ها

- کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)

- نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم

- شرایط شکل گیری تحریم ها

- هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.

و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن

 

محورهای شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و ...) در پسابرجام:

 

سیاسی:

 

- جایگاه امنیت بینالمللی کشور در پسابرجام

- نقش تعامل مردم، نخبگان با دولتها در پسابرجام

- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی

- تأثیر برجام بر تریبونهای عمومی داخلی و خارجی

- نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام

- راهبرد منطقهای دولت دوازدهم در پسا برجام

- اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام

- برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا

- روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام

- روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام

- میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه  ۱+ ۵ به برجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

اقتصادی:

 

- تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم

- جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم

- رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم

- برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولتها در حق بر توسعه اقتصادی

- تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور

- تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ... در دوران پسابرجام

- گردشگری محور توسعه در پسابرجام

- روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

اجتماعی:

 

- الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام

- رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام

- جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام

- آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و .... در دوره پسابرجام

- امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

حقوقی:

 

- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و ...

- برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم

- تأثیر برجام  بر توسعه حقوق بینالملل

- ضمانت اجرای برجام در حقوق بینالملل

- و سایر محورهای مرتبط

 

سایر:

 

- نقش مدیران در دوران پسا برجام

- برجام و درسهای مدیریتی آن

- کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام

- برجام و حقوق محیطزیست ایران

- برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور

- نظام سلامت در دوره پسابرجام

- و سایر محورهای مرتبط

 مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم