پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، دی ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم