دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، شهریور ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

The Second International Conference on Economics under Sanctions

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم