چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، مهر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۵ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم