ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران

Sixth International Conference on Non-Destructive Testing of Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران

ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران