ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

پوستر ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران