پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

The 5th International Non-destructive Testing Conference of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران