چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

The 4th International Non-destructive Testing Conference of Iran

پوستر چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران