دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، مهر ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

The 2nd International Conference on Technical Inspection & NDT

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب