اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، آبان ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

1st International Conference on Technical Inspection and NDT

اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب