سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

The 3th International Non-destructive Testing Conference of Iran

پوستر سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران