پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

5th National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهانمعاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.