اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

The National Conference on Novel Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه اي كشور - سازمان صنعت،معدن و تجارت در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر