ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، دی ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

The 6th International Conference on Management and Industry

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت