سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، مرداد ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

Third International Conference on Management and Industry

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،با مشارکت مجامع علمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت